Huisvliegen

We kennen het allemaal, lastige vliegen die ons zowel buiten als binnen lastig vallen. In veel gevallen gaat het om de huisvlieg die zich onder gunstige omstandigheden snel kan uitbreiden en verspreiden.


Wat zijn die omstandigheden?
Weersomstandigheden en biotoop spelen een belangrijke rol.
Bij een temperatuur van zo’n 25 graden wordt een eitje binnen een week een volwassen vlieg. Een vrouwtjesvlieg kan per keer tussen de 600 en 2000 eitjes leggen. Dan kom je,  al heel snel aan veel vliegen.  Dit verklaart ook dat de overlast het grootst is onder warme omstandigheden.

Organisch afval, rottend vlees, kliko’s en dieren zijn broedplaatsen voor deze insecten. Vooral mest van landbouwhuisdieren speelt een belangrijke rol.

De vlieg kan vanaf de bron zich ophouden op een plek enkele honderden meters verder, dus bij de buren bijvoorbeeld.

Film

 

Korstmossen vieren Hoogtij

13-04-2018

Geen betere tijd om buiten korstmossen te bewonderen dan nu. Het is nat, er valt alweer volop licht en daar komt bij dat de korstmossen zich de afgelopen twintig jaar spectaculair hebben hersteld.

Terug van weggeweest

Aangezien korstmossen hun voedsel uit de lucht halen, zijn ze erg gevoelig voor luchtvervuiling. In de jaren tachtig waren ze om die reden uit grote delen van het land verdwenen. Maar nu zijn ze helemaal terug van weggeweest, ook in het Gooi.

Plakkaten

“Als je foto’s ziet van boomstammen van pakweg dertig jaar geleden, waren deze kaal en doods. Fotografeer je dezelfde boom vandaag de dag opnieuw, dan zie je allerlei kleurige plakkaten (korst)mossen”, aldus de Hilversumse bioloog en mossenspecialist Henk Siebel. “Sinds er geen sulfaten meer in de lucht zitten, hebben de korstmossen zich spectaculair hersteld.”

Fraaie kleuren

Wie er oog voor heeft, kan overal weer fraaie korstmossen aantreffen. Eén van de meest opvallende is het Groot Dooiermos. Deze vormt de bekende oranje-gele plakkaten die je vaak tegenkomt op muren. Aangezien deze soort als een van de weinige korstmossen profiteert van luchtvervuiling met ammoniak, is hij overal gemakkelijk te vinden.

Groot Dooiermos

Groot-Dooiermos

Onsterfelijk

Korstmossen groeien hooguit enkele millimeters per jaar. Een ronde plak ter grootte van een twee-euromunt, heeft een straal van 13 millimeter en kan dus zo vijf tot tien jaar oud zijn. Ze stoppen niet met groeien en ze verspreiden zich door deeltjes af te splitsen die zich elders kunnen vestigen. Dat maakt korstmossen in principe onsterfelijk, tenzij milieuverontreiniging hen fataal wordt.

Extreme omstandigheden

Om zo lang op dezelfde plek te blijven voortbestaan, moet je dus opgewassen zijn tegen extreme omstandigheden. Zo kunnen korstmossen zich bij aanhoudende droogte zich volledig laten verdorren. Denk maar aan het rendiermos dat op open, droge plekken op de heide voorkomt. Wanneer je daar tijdens een droge periode op stapt, kun je het horen verpulveren. Maar breekt er weer een regenperiode aan, dan worden korstmossen weer buigzaam en sponzig.

Samenlevingsvorm

Maar de grootste bijzonderheid van korstmossen is dat het eigenlijk geen planten zijn, maar samenlevingsvormen (symbiose) van een alg en een schimmel. Dat verklaart de bleekgroene kleur van veel soorten kortmossen. Ze bestaan namelijk uit witte schimmeldraden waartussen zich groene cellen bevinden van de alg. Het zijn deze cellen die bladgroen bevatten en die zodoende onder invloed van het daglicht suikers kunnen maken uit CO2 en water. Daarom vind je de meeste korstmossen vooral aan de zuidwestkant van bomen, stenen of gebouwen, omdat daar de grootste beschikbaarheid van licht en water is.

Dove Heidelucifer

In Nederland leven ruim 700 soorten korstmossen, waarvan de Dove Heidelucifer (Cladonia macilenta) wellicht één van de meest tot de verbeelding sprekende soorten is, vanwege zijn opvallende felrode knopjes. De knopjes worden ook wel apothecia genoemd en ze bevatten de sporen waarmee de soort zich via de wind, regen of aanraking door dieren kan verspreiden.

Dove Heidelucifer
Dove Heidelucifer

Zelf vinden

Je vindt de Dove Heidelucifer op de bodem in heide en stuifzanden, ook vaak op dood hout en stronken mits deze niet teveel in de schaduw liggen. Als je goed zoekt, zal je hem altijd wel vinden, want hij is niet zeldzaam. Vaak vind je de Dove Heidelucifer samen met het Bruin Heidestaartje dat er vrijwel hetzelfde uitziet, maar de rode puntjes mist. Ook het Bekermos (Cladonia pyxidata) dat eruit ziet als conische kegeltjes die ondersteboven op hun punt staan, is op de meeste plekken van de partij.

Rendiermos

Rendiermos

Groot-Dooiermos

Groot-Dooiermos

BRON: Goois Natuurreservaat

 

Groene Jaarkalender 2018

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed • Jaar van het Water

Alvast een jaaroverzicht.
Nadere specificaties vindt u terug in de pers.

Januari

15-29 Week van de Circulaire Economie
27-28 Nationale Tuinvogeltelling


Februari

2 Warme Truiendag
12 Darwindag


Maart

3 Wereld Wilde Dierendag

9-10 NLDoet

9-10 Grijs Groen & Gelukkig Moestuinactie IVN

14 Nationale Boomfeestdag

16 Landelijke Kinderklimaattop

17 Landelijke Compostdag

18 Global Recycling Day

19 mrt – 27 apr IVN Moestuintjescampagne

21 Werelddag van de Bossen

22 Wereld Waterdag

24 Nationale Opschoondag

24 Earth hour


April

4 Zwerfdierendag

5 Wandel naar je Werk Dag

7 Wereldgezondheidsdag

10 Nationale Buitenlesdag

16-22 Week van de Teek

21-22 Nationale Bijentelling

22 Dag van de Aarde


Mei

3 Werelddag van de Zon

12-13 Internationale dag van de Trekvogel

12-20 Nationale Vogelweek

18 Fascination of Plants Day

22 Internationale Dag van de Biodiversiteit

25-27 Fête de la Nature

31 Fiets naar je Werk Dag

 

Juni

5 Wereld Milieudag

8 Wereld Oceanen Dag

9-10 IVN Slootjesdagen

13 Buitenspeeldag

9-17 Nationale Tuinweek

16-17 Open Tuinenweekend

21 Midzomerfeest

22-24 Nationale Nachtvlindernacht

29 ModderDag


Augustus

3 Tuinvlindertelling

24 Nacht van de Vleermuis


September

4 Duurzame Dinsdag

7 Nationale Grondstoffendag

8-9 Open Monumentendagen

16 Int. Dag voor het Behoud van de Ozonlaag

16-22 Week van de Mobiliteit

22 Car Free Day

22 Burendag

24-30 Bewuste Visweek

28 FSC Friday

 

Oktober

eind sept – begin nov IVN Paddenstoelencampagne

1 Wereld Vegetarismedag

4 Dierendag

4 EetGeenDierenDag

6 Nationale Kringloopdag

6-7 Weekend van de Wetenschap

10 Dag van de Duurzaamheid

? Bodemdierendagen

12 Thank a Farmer Day

13 Int. Dag voor het Beheersen van Natuurrampen

27 Nacht van de Nacht

 

November

1 Wereld Veganisme Dag

3 Natuurwerkdag

7 Kraanwaterdag

24 Niet-Winkeldag

 

December

5 Wereld Bodem Dag

7 Nationale Vrijwilligersdag

Natte natuur en droge voeten

Nederland moet rekening houden met de effecten van klimaatverandering op de economie, de gezondheid, de natuur en de veiligheid. Het gaat daarbij zowel om het opvangen van toenemende wateroverlast en watertekorten als om het temperen van hittegolven in steden. Klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland en zijn in staat om mee te groeien met het tempo van klimaatverandering.

Klimaatbuffers zijn prachtige, waterrijke gebieden waar mensen graag recreëren en wonen. Daarnaast kunnen klimaatbuffers nog andere functies hebben. Zo kan bijvoorbeeld het langer vasthouden van water voordelen hebben voor de economie (voldoende water voor stad, landbouw en industrie), het leefklimaat (verkoeling tijdens hete zomers), de veiligheid (voorkomen verder wegzakken veenbodempolders) en de natuur (behoud van biodiversiteit).

Om het concept klimaatbuffers verder te ontwikkelen, uitdragen en realiseren is de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers opgericht door de Vogelbescherming, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, het Wereld Natuur Fonds, Waddenvereniging en ARK. Medio 2014 is het programma Natuurlijke Klimaatbuffers afgerond. De coalitie blijft zich inzetten om water en natuur mee te koppelen met toekomstige waterbeheersplannen.

Film 1 Hoog water

Film 2 klimaatverandering

Bron: ARK natuurontwikkeling

Wij houden spinnen het liefst buiten de deur!

Met de komst van het voorjaar komen ook spinnen weer tevoorschijn. Daar wordt niet iedereen vrolijk van, een groot deel van de mensen gruwelt zelfs van het idee!

 

 

 

Natuurlijk, spinnen zijn nuttig, maar wij hebben er ook het liefst zo min mogelijk van in onze directe omgeving. Als je een spin ziet kan je er natuurlijk gewapend met stofzuiger achteraan gaan, maar dit is niet heel diervriendelijk. Bovendien, voorkomen is beter dan genezen toch? Wij hebben een geweldige manier gevonden die spinnen (en ander ongedierte zoals muizen en kakkerlakken, bonus!) buiten de deur te houden waarbij geen dure ongediertebestrijding bij komt kijken. Wij raden je aan om een lekkere verse muntplant in huis neer te zetten. Een muntplant ruikt niet alleen fris, maar zorgt er ook voor dat muizen, kakkerlakken, spinnen en ander ongedierte buiten het huis blijft. De reden? Ze vinden ze geur van munt echt afschuwelijk! Voor ons ruikt het heerlijk, een echte win-win-situatie dus!

Uilen en hun oog-kleur

Wist je dat je aan de kleur van de ogen kan zien wanneer een uil vliegt?
– Oranje: deze uil vliegt meestal in de schemering, zoals de oehoe
– Zwarte: deze uil vliegt meestal ’s nachts, zoals de kerkuil
– Geel: deze uil vliegt meestal overdag, zoals de steenuil
> www.natuurpunt.be/uilen-herkennen-en-uilen-zien

Foto’s: Oehoe – Eric Malfait, Kerkuil – Eric Malfait, Steenuil – François Van Bauwel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijvliegen

Zaten we op 11 februari nog plaatselijk in ruim 10 centimeter sneeuw, een week later was het vrijwel overal ruim 10 graden. Dat heeft veel overwinterende dieren wakker gemaakt, zo ook de bijvlieg.
Er zijn al ruim 30 waarnemingen gedaan dit jaar en nog ieder dag komen er meldingen bij. Hij is makkelijk te herkennen aan de typische verticale haarrijen op de ogen. En het is de enige bijvlieg die overwintert als volwassen individu. In het vroege voorjaar komen al snel andere bijvliegen uit hun pop te voorschijn en kan je bloeiende wilgen verschillende soorten bijvliegen zien. Bijvlieg | Foto: John Smit

Turkse Tortel broedt alweer

De Turkse Tortel in de tuin van teller Joost van Bruggen en zijn vriendin Monique heeft het al weer op de heupen. Hij schrijft ons: “Ik vind het bijzonder. We wisten dat ‘ons’ Turkse Tortels al geruime tijd wel erg honkvast op het reeds vier jaar oude nest zat en dat er gebroed werd. Gisteravond zei ik nog tegen Monique dat als er gebroed werd in de afgelopen weken dat er dan wel een kuikentje zou moeten zijn.” “Vanochtend was het nest niet bezet en kon ik even kijken. En daar zat het jong, en al best groot! Het een en ander houdt in dat er in januari al gestart is met broeden en het jong van pakweg 6 dagen dus op Valentijnsdag geboren is. Midden in de vrij strenge vorst periode zat het volhardende duivenvrouwtje dus al op haar ei(tjes). Het voorjaar was volgens deze duiven dus al eind januari begonnen!” Van Turkse Tortels is bekend dat ze meerdere legsels kunnen grootbrengen, 3 tot 6 per jaar. Het legsel bestaat meestal uit 1of 2 eieren. Bij Joost broeden ze inmiddels al voor het vierde jaar op exact dezelfde plek en het nest bestaat inmiddels al uit vier lagen. Per jaar brengen ze vier legsels groot, dus in totaal zijn er al zo’n 12-16 jongen grootgebracht.

 

 

Knorrende kikkers

 

Bruine kikkers zijn, samen met de gewone pad, de eerste amfibieën die in het voorjaar naar het water trekken om hun eitjes af te zetten.   Hoor wat knort daar… Het geluid van de bruine kikker is niet echt kwaken zoals groene kikkers dat doen. Bruine kikkers hebben geen uitwendige kwaakblaas zoals groene kikkers, die dan ook heel hard kunnen kwaken. Bruine kikkers maken een zacht knorrend geluid. Op de website van RAVON is het geluid te beluisteren.

Met dit geluid lokken de mannetjes vrouwtjes naar het water. Die vrouwtjes hebben dus een heel goed gehoororgaan. Wanneer een vrouwtje bruine kikker dichtbij een knorrend mannetje komt, wordt zij door hem omklemd. Door het vrouwtje lange tijd vast te houden, verzekert het mannetje zich ervan dat de eitjes van het vrouwtje door hém bevrucht worden.   Ook alweer bruine kikkers in jouw tuin gezien of gehoord? Geef je waarneming door!