Natuurgidsencursussen

Als mensen geïnteresseerd zijn in natuur zullen ze er zuinig mee omgaan.
Ook zullen ze hun dit uitstralen en overdragen naar anderen.

Interesses kun je op diverse manieren opdoen.
Natuur- en milieuorganisaties dragen hieraan bij door het aanbieden van excursies, studiedagen en cursussen.

==================================================

Draaiende Cursussen:

Natuurgidsencursus Midden Limburg
Natuurgidsencursus Midden Limburg